Adres:

Oosterstraat 24
9203 BB
Drachten


Contact gegevens:

M:  directie@stichtingcerato.nl
T:  0512 - 541 444


Registratie:

Kamer van koophandel nummer:

0113 3908

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer (RSIN):

8196 31942

WZA-code:

696 087

AGB-code:

9809 9692

WTZi-erkenning instellingscode:

102 25


Bezoldiging:

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vrijwilligersvergoeding van €75,- per vergadering met de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
De Raad vergadert 4 x per jaar.
De vergadering vindt plaats in het pand van Stichting Cerato aan de Oosterstraat 24 te Drachten.
Men krijgt een vergoeding van € 0,19 per kilometer voor de heen-en-terugreis per vergadering.
De overige vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de belastingdienst. Meer informatie op: belastingdienst.nl onder 'Vrijwilligersvergoedingen'.

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013


Jaarrekening:

De jaarrekening kan worden opgevraagd door geïnteresseerden via admin@stichtingcerato.nl.