Stichting Cerato heeft met de volgende gemeenten contracten afgesloten

· Gemeente Smallingerland

· Gemeente Opsterland

· Gemeente Ooststellingwerf

· Gemeente Weststellingwerf

om zorg te leveren aan cliënten die aanspraak kunnen maken op:

· de Jeugdwet (Jw) voor kinderen tot 18 jaar

· de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor jongeren van 18 jaar en ouder

· de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jeugd en jongeren met een zorgprofiel die voortdurend toezicht of zorg in   de nabijheid nodig hebben.

Wethouder Jos van der Horst (Gemeente Smallingerland)
en directeur Fia van Daalen (Stichting Cerato).