Als schoolgang begeleiding vereist

Doel

Het Centrum voor Psychologisch Pedagogische Zorg heeft als doel om de gestagneerde ontwikkeling van kinderen/jongeren weer op gang te brengen en hen te leiden naar een passende onderwijsstroom of passende maatschappelijke functie als werkende of als vrijwilliger.

Openingsdagen en -tijden

Het Centrum voor Psychologisch Pedagogische Zorg is alle werkdagen geopend tussen 9.30 uur en 16.00 uur, behalve tijdens feestdagen en schoolvakanties.

Individuele begeleiding op maat

Het vaststellen van de zorgbehoefte van de pupil is altijd maatwerk waarbij ook tijd en plaats een rol spelen. De pupil en de ouders denken en beslissen mee in het bepalen van een passend begeleidingstraject dat beschreven wordt in het zorgplan. In maart, juni en december vinden de evaluaties plaats op het zorgplan van het lopende jaar. Het uitgangspunt is het recht tot zelfbeschikking van de pupil met als doel het kweken van een proactieve houding (motivatie) waarin wilskracht en leerbaarheid zich positief kunnen ontwikkelen. Een hoge intelligentie kan de prognose positief beïnvloeden mits deze in de begeleiding op een juiste manier wordt aangesproken.

Soorten begeleiding

Kinderen/jongeren die begeleid worden in het CvPPZ hebben meestal gecombineerde problematiek op de gebieden: probleemgedrag, psychisch functioneren en sociale redzaamheid. Ze worden ingedeeld in de soort begeleiding waar zij thuishoren qua zwaarte van de problematiek.

SR-begeleiding voor kinderen/jongeren met vooral problemen in de sociale redzaamheid zoals dagelijkse routine, zich begrijpelijk maken, een gesprek voeren…….
P-begeleiding voor kinderen/jongeren met vooral psychische problemen zoals moeite met concentratie en geheugen.
G-begeleiding voor de kinderen/jongeren met ernstige gedragsproblemen. Op dit moment is er voor deze groep kinderen/jongeren nog geen plaatsing mogelijk. De G-begeleiding is nog in ontwikkeling.

Resultaat

Veel van onze pupillen zijn niet meer welkom op school of hebben vroegtijdig de school verlaten. De meesten hiervan zijn uiteindelijk in staat om toch een startkwalificatie van tenminste havo of mbo 2 te behalen. Een aantal van hen weet zich te handhaven in het HBO of Universitair onderwijs.

Begeleidingstechnieken

De technieken die worden gebruikt in de begeleiding zijn gedoseerde exposure, positieve bekrachtiging, stressreductie door middel van krachtenverdeling en cognitieve gedragsregulatie met psycho-educatie. Waar passend wordt gewerkt met de methodes Geef me de Vijf van Colette de Bruin, Kids’Skills of Mission Possible van Ben Furman en De zes Denkhoeden van Edward de Bono.