Als vrije tijd om structuur en invulling vraagt

Doel

Het Centrum voor Vrije TijdsBesteding (CvVTB) heeft als doel om kinderen met ontwikkelingsproblematiek te helpen omgaan met vrije tijd. Zowel met georganiseerde vrije tijd, zoals een club, als met ongeorganiseerde vrije tijd waarbij je zelf iets moet bedenken en daar structuur aan geven.

Openingsdagen en –tijden

Het Centrum voor Vrije TijdsBesteding is alle schooldagen geopend na schooltijd tot 17.00 uur en in de schoolvakanties van 9.00 tot 14.00 uur. Tijdens feestdagen is het CvVTB gesloten.

Groepsgrootte

Er is plaats per dag voor maximaal 8 kinderen. Er zijn 2 begeleiders aanwezig om individuele begeleiding mogelijk te maken zodat het leerrendement met de kans op het ontwikkelen van zelfredzaamheid het grootst is.

Individuele begeleiding

Voor de kinderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in structuren en zich daarin te kunnen voegen of om ze zelf aan te kunnen brengen wanneer dat nodig is. Het is ook belangrijk om sociale regels te begrijpen, te accepteren en toe te passen. Open staan voor iets nieuws/onbekends zorgt voor een grotere leerbaarheid waardoor ontwikkeling mogelijk is en gestimuleerd kan worden.

Het uitgangspunt van de begeleiding is het recht tot zelfbeschikking. Het kind wordt dus niet gedwongen, maar uitgenodigd en gestimuleerd om mee te doen en zich te ontwikkelen. Het kind en de ouders denken en beslissen mee in het bepalen van een passend begeleidingstraject dat beschreven wordt in het zorgplan. In maart, juni en december vinden de evaluaties plaats op het zorgplan van het lopende jaar.

BOS en VOS

De buitenschoolse ondersteuning na schooltijd is afgekort tot BOS. De vakantieondersteuning is afgekort tot VOS. Deze afkortingen geven de mogelijkheid tot het kiezen van een naam voor de groep die afgebeeld kan worden. Dit is voor de kinderen aantrekkelijker om uit te leggen waar ze heen gaan in hun vrije tijd.

Programma

In de BOS (buitenschoolse ondersteuning) na schooltijd is er een vast ritme in de activiteiten om de kinderen houvast te geven. Eerst wordt er samen iets gedronken en gepraat over de ervaringen van de afgelopen dag. Dan gaat elk kind iets voor zichzelf doen. Daarna wordt samen een klusje gedaan zoals iets opruimen of schoonmaken. Vervolgens wordt er samen gekookt, een spel gedaan of gepuzzeld. De middag wordt afgesloten met een rustgevende kunstzinnige activiteit zoals tekenen, kleuren, schilderen, muziek enz.

In de VOS (vakantieondersteuning) tijdens schoolvakanties wordt aandacht besteed aan bewegen, (gezelschaps-)spelen, creativiteit en samenzijn/samenleven. De lunch is een gezamenlijke activiteit van boodschappen doen, tafel dekken, klaarmaken van de lunch, eten en weer opruimen. De dag wordt afgesloten met een rustgevende kunstzinnige activiteit.

Begeleidingstechnieken

De technieken die worden gebruikt in de begeleiding zijn gedoseerde exposure, positieve bekrachtiging en cognitieve gedragsregulatie met psycho-educatie. Waar passend wordt gewerkt met de methodes Geef me de Vijf van Colette de Bruin, Kids’Skills van Ben Furman en De zes Denkhoeden van Edward de Bono.