Stichting Cerato richt zich op kinderen en jongeren van 4 jaar tot 20+ die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in het onderwijs en/of in het leven met psychische of psychiatrische problematiek doordat er sprake is van:

 • · een ontwikkelingsachterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong
  · overgevoeligheid en/of prikkelgevoeligheid
  · moeite met concentreren en/of motivatieproblemen
  · AutismeSpectrumStoornis zoals syndroom van Asperger, PDD-NOS
  · Post Traumatische StressStoornis door onverwerkt trauma
  · Depressieve klachten
  · Angsten waaronder gebrek aan eigenwaarde en/of zelfvertrouwen
  · weerstand tegen autoriteit

Stichting Cerato is niet bekwaam in het begeleiden van kinderen en jongeren die ook gespecialiseerde lichamelijke verzorging nodig hebben of waarbij mede sprake is van verslavingsproblematiek of problematiek waarbij het kind of de jongere een gevaar vormt voor zichzelf of voor de omgeving.

Visie:

Jeugd en jongeren die wat betreft ontwikkeling niet tot het gemiddelde behoren reageren slecht op het aanbod dat is afgestemd op dit gemiddelde en komen terecht in een vicieuze cirkel met een neerwaartse spiraal. Door als begeleider of behandelaar uit die cirkel te stappen en te kijken naar de mogelijkheden die de cliënt bezit, kan de sleutel tot ontwikkeling gevonden worden. Niet het aanbod, maar de cliënt is leidend. Het aanbod wordt afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de cliënt.


Missie:

Het begeleiden van jeugd en jongeren die intensieve zorg nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen zodat ook zij deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Doelstelling:

In elke grote plaats binnen een bepaalde regio waar voldoende vraag ontstaat zal een nieuwe locatie worden geopend.