Het ontstaan

In 2002 is Fia van Daalen, op verzoek van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar ze toen woonde, begonnen met de opvang van (meestal hoogbegaafde)leerlingen die getraumatiseerd waren geraakt in het schoolsysteem vanwege niet-passend onderwijs. Zij had veel ervaring opgedaan met haar twee oudste kinderen die vastliepen op school en uiteindelijk weer in staat waren om te studeren en zo hun weg wisten te vinden naar het universitair onderwijs. Fia is opgeleid tot verpleegkundige en klassiek homeopaat. Daarnaast ook tot leerkracht en zij studeert nu onderwijskunde aan de universiteit. In 2005 kreeg deze begeleiding vorm in OnderwijsInstituut Diamant – het instituut van Fia van Daalen dat lesmateriaal ontwikkelt en adviseert aan scholen en ouders wat betreft onderwijs op maat. Voor de buitenwereld begon er echter verwarring te ontstaan over deze zorg naast de duidelijk onderwijskundige activiteiten die plaatsvonden in het instituut. In het voorjaar van 2008 werd daarom de zorgpoot afgescheiden en ondergebracht in een hiervoor opgerichte stichting: Stichting Cerato. Tot aan de zomer van 2011 is er door ervaring, voortschrijdend inzicht, studie en samenwerking met ouders en pupillen verder gewerkt aan de ontwikkeling van een begeleidingsaanpak die effectief werkt en nieuwe kansen creëert voor kinderen/jongeren met psychische en psychiatrische problematiek. Een deel van de effectiviteit komt doordat de stichting alleen begeleidt en dit niet combineert met behandeling. Er wordt wel samengewerkt met de behandelaar van de pupil. Daarnaast is er hard gewerkt aan verdere professionalisering. In oktober 2011 werd door het ministerie van VWS de gevraagde WTZI-verklaring afgegeven waarmee de stichting officieel awbz-erkend werd.

Symbolische benaming

De naam en daarmee ook de symboliek is ontleend aan de bloem Cerato. Cerato is een klein bloemetje met als Nederlandse naam loodkruid. Het groeit in het wild in de Himalaya. Het is een van de 38 Bachbloesems en wordt de bloesem van intuïtie genoemd.

De bloesemremedie Cerato helpt je je innerlijke stem te horen, vol vertrouwen naar deze te luisteren en je erdoor te laten leiden. Je bent niet meer afhankelijk van het oordeel van anderen, wat wel of niet goed voor je zou zijn. Je ontwikkelt innerlijke wijsheid en een sterke intuïtie. Met zekerheid kun je nu heldere oordelen en meningen geven. Blokkades tussen je Hogere Zelf en je denken worden verwijderd. Je benodigde kennis blijkt opeens ‘op afroep’ beschikbaar. Je kunt moeiteloos informatie bijeenbrengen, verwerken en toepassen in de praktijk. Je wilt je verworven kennis met anderen delen.