Wij stellen uw gift bijzonder op prijs.

Onze fondsen
Binnen onze stichting bestaan verschillende fondsen voor zaken die gratis en vanzelfsprekend zijn voor kinderen die binnen reguliere systemen kunnen functioneren. Veel van onze pupillen zijn niet in staat om naar school te gaan, staan daarom niet ingeschreven bij een school en blijven daardoor verstoken van een aantal elementaire programma’s.

Onderwijsfonds
Hieruit wordt lesmateriaal en/of ondersteuning door een leerkracht/docent betaald evenals examengelden.

Sportfonds
Hieruit wordt alles bekostigd waarmee of waardoor de pupillen kunnen sporten: aankleding sportlokaal, sportmaterialen en wanneer nodig een sportinstructeur.
Elke dag intensief bewegen is niet alleen goed voor het lichaam maar zorgt ook voor meer geestelijke veerkracht.

Cultureel fonds
Hieruit worden alle materialen bekostigd die nodig zijn om muziek te maken of anderszins kunstzinnig bezig te zijn. Voor deze groep kinderen/jongeren een manier om met hun gevoel te leren omgaan en trauma’s te verwerken die ze in de loop der jaren hebben opgelopen door hun anders-zijn.

U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL47 INGB 0005 6950 14 ten name van Stichting Cerato te Drachten onder vermelding van het fonds waaraan u wilt bijdragen.

Giften in natura zijn uiteraard ook van harte welkom.