ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan gemiddeld last van:

 • · Aandachts- en concentratieproblemen
  Kinderen met ADHD hebben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor hun concentratie.

  · Impulsiviteit
  Kinderen met ADHD doen voordat ze denken. Ze houden zich niet zoals andere kinderen onbewust bezig met de gevolgen van hun gedrag. Bij kinderen met ADHD ontbreekt het aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt.

  · Hyperactiviteit
  Kinderen met ADHD zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Ze voelen vaak ook zelf een grote onrust van binnen.

Kinderen met ADHD kunnen zich soms wel goed concentreren op sterke prikkels zoals spannende films of computerspelletjes maar stil zitten en rustig zijn vraagt van hen echter ongewoon veel energie.

Officieel bestaan er drie typen ADHD:
1. ADHD met voornamelijk aandachts-en concentratiestoornissen (vaak ADD genoemd)
2. ADHD met voornamelijk hyperactiviteit en impulsiviteit
3. ADHD met de combinatie van de hierboven genoemde typen (komt het meeste voor).

Kinderen met ADHD vallen vooral op omdat zij:

 • - moeilijk kunnen blijven zitten
  - zich vaak in gevaarlijke situaties storten
  - moeilijk op hun beurt kunnen wachten
  - antwoord geven voordat de vraag is gesteld
  - moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten
  - van de ene activiteit naar de andere hollen
 • - snel zijn afgeleid
  - wiebelen, draaien en veel friemelen
  - niet rustig kunnen spelen
  - overdreven veel praten
  - moeilijk instructies kunnen volgen
  - veel kwijtraken of vaak wat verliezen

Veel van deze kenmerken komen bij alle kinderen in meer of mindere mate voor. Bij kinderen met ADHD gaat het om een aantal kenmerken die in ernstige mate voorkomen en de ontwikkeling van het kind belemmeren. Bovengenoemde kenmerken kunnen ook voorkomen bij andere stoornissen. Voor het vaststellen van ADHD is daarom medische, maar ook psychosociale deskundigheid nodig.

Het eerste signaal kan zijn dat het kind niet reageert op de gewone opvoedkundige aanpak waar andere kinderen wel op reageren en het lijkt of alles ‘het ene oor in en het ander oor uit gaat’. Wat verwarrend kan zijn, is dat het gedrag van kinderen met ADHD per periode en ook per dag sterk kan wisselen. Dat brengt de ouders vaak aan het twijfelen.

Zie ook: www.balansdigitaal.nl

Zie ook: www.trimbos.nl