Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd

De desintegratiestoornis van de kinderleeftijd is een zeldzame neurologische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Kinderen met deze aandoening ontwikkelen zich de eerste twee jaar (of langer) van hun leven normaal, maar voor het tiende levensjaar raken ze eerder opgedane vaardigheden op het gebied van taal, sociaal gedrag, communicatie en motoriek weer kwijt. Verder gaan ze beperkt, repetitief of stereotiep gedrag vertonen. In enkele opzichten vertoont de aandoening overeenkomsten met het syndroom van Rett.

Het uit zich als volgt:

* Flink verlies van dingen die het kind eerder al had aangeleerd.

 • · Bepaalde taalvaardigheden
  · Sociale vaardigheden en manieren om zich aan te passen aan de omgeving
  · Zindelijkheid, zowel urine als ontlasting
  · Spel
  · Bewegingsvaardigheden

* Afwijkingen op tenminste 2 van de volgende terreinen

 • · Sociale interacties. Dit is te merken aan lichaamstaal, relaties met leeftijdgenoten, en het niet delen van
    sociale en emotionele dingen met anderen.
  · De communicatie is minder goed.
  · Herhaling van typisch gedrag, beperkte belangstelling en activiteiten.

De terugval in vaardigheden is zodanig dat de aandoening een sterk op autisme lijkend beeld geeft. De hulpverlening aan mensen met de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en met het Rett-syndroom is echter anders dan aan mensen met autisme.
Als duidelijk is dat het kind geen autistische stoornis, niet de ziekte van Rett, niet de stoornis van Asperger of PDD-NOS heeft, dan kan de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd worden vastgesteld.

Zie: www.trimbos.nl