Stichting Cerato heeft de behandeling van klachten extern uitbesteed aan Audité Klachtencommissie Zorg.

In het kader van de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1-1-2017 dient iedere zorgaanbieder zijn/haar cliënt, bij klachten, ondersteuning aan te bieden door een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Er zijn echter een paar groepen van cliënten die niet onder de nieuwe wet vallen. Die cliënten (vallend onder BOPZ, jeugdhulpwet en in sommige gevallen Wmo) dient de zorgaanbieder door te verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie zoals Audité klachtencommissie zorg.

auditeLogo
  • secretaris@auditezorg.nl
  • 050 – 72 71 500 (ma, di, do & vr: 9.00 – 16.00 uur)