Raad van toezicht

Wilbert Job

Voorzitter

Sector:

BEDRIJVEN

Dennis v. d. Put

Vice Voorzitter

Sector:

ONDERWIJS

TITIA SMEDEMA

SECRESTARIS

Sector:

ZORG

Directie

null

FIA VAN DAALEN, B

Algemeen directeur

FIA VAN DAALEN, B

Het is mijn missie om de organisatie zo te leiden dat dit ten goede komt aan de pupil en haar/zijn gezinsleden.

null

Mr. Dan Brandenburg

Directeur juridische zaken

Mr. Dan Brandenburg

Mijn missie is het vergroten van de kansen voor de pupillen door kennis van regelgeving.

Medewerkers

null

Crista Job MSc

ORTHOPEDAGOOG
teamleider/mentor

Crista Job MSc

Mijn missie is het vinden van de doelen die deze pupil in deze situatie helpen ontwikkelen

null

Raymond d. Zeeuw, B

PSYCHOLOOG
mentor

Raymond d. Zeeuw, B

Mijn missie is de jongeren helpen om zowel hun verbeterpunten als kwaliteiten verder te ontwikkelen.

null

Rik Brandenburg MSc, MEd

Teamleider/mentor

Rik Brandenburg MSc, MEd

Mijn missie is om de jongeren te helpen een zelfstandige houding te ontwikkelen.

null

Daan Visscher, BSc

Teamleider/mentor

Daan Visscher, BSc

Mijn missie is om pupillen plezier en inzicht te geven in de ontwikkeldoelen, en daarbij een verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen die passend is bij de individuele situatie.

null

Estrella Brandenburg, B

Sociaal pedagogisch werker

Estrella Brandenburg, B

Mijn missie is door middel van psychologische gespreksvoering en -technieken de eigen kracht van de pupillen te vergroten zodat zij hun ontwikkeldoelen kunnen behalen.

null

Arda Wijsman, B

Sociaal pedagogisch werker

Arda Wijsman, B

Mijn missie is om de zelfredzaamheid te versterken en de innerlijke harmonie samen te vergroten.

null

Anky Oosterhuis

Sociaal pedagogisch werker
& Vaktherapeut

Anky Oosterhuis

Mijn missie is om iedere pupil echt, met aandacht, te zien.

null

Madeleine Koedijk, B

Adviseur

Madeleine Koedijk, B

Mijn missie is door het ontwikkelen van programma's het aanbod van Cerato te vergroten.

Facilitair

null

Rob Hartzheim

Beheerder

Rob Hartzheim

Het is mijn missie om het technisch inzicht van de pupillen te stimuleren.

null

Gilbert Job

Systeembeheerder

Gilbert Job

Door te zorgen voor goed werkende (digitale) techniek help ik collega’s om effectief en met plezier hun energie in te zetten in wat nodig is voor onze pupillen.

Vrijwilligers

null

Anja Hartzheim

Vrijwilligster

Anja Hartzheim

Het is mijn missie om een schone omgeving te creëren waar het prettig is om te werken.

Stichting Cerato heeft een horizontale organisatiestructuur, waarbij de goed opgeleide werknemers direct betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen.
Dit geeft een grote mate van flexibiliteit aan de organisatie. Deze structuur zal worden geborgd bij de groei van de organisatie naar meerdere locaties. Elke locatie is dan een zelfstandige organisatie binnen het geheel.
Stichting Cerato is per 1 januari 2018 aangesloten bij Cao Sociaal Werk.