Stichting Cerato heeft een horizontale organisatiestructuur, waarbij de goed opgeleide werknemers direct betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen.
Dit geeft een grote mate van flexibiliteit aan de organisatie. Deze structuur zal worden geborgd bij de groei van de organisatie naar meerdere locaties. Elke locatie is dan een zelfstandige organisatie binnen het geheel.
Stichting Cerato is per 1 januari 2018 aangesloten bij Cao Sociaal Werk.

Raad van toezicht

null

Sector: Bedrijven

Wilbert Job

Voorzitter
null

Sector: Onderwijs

Dennis v. d. Put

Vice voorzitter
null

Sector: Zorg

Titia Smedema

Secretaris

Directie

null

Juridische-, Personeels-, Financiële zaken

Mr. Dan Brandenburg

Juridisch Directeur
null

Fia van Daalen, B

Algemeen directeur

Medewerkers

null

Rik Brandenburg MSc, MEd

Senior Mentor
null

Ronald Brugman

Begeleider - Zeer intensieve zorg
null

Crista Job MSc

Orthopedagoog
null

Madeleine Koedijk, B

Senior Mentor
null

Estrella Brandenburg, B

Begeleider
null

Raymond d. Zeeuw, B

Begeleider

Facilitair

null

Rob van Hartzheim

Ondersteuner beheerder
null

Gilbert Job

Systeembeheerder