creëert kansen voor jeugd en jongeren

van 2 t/m 20+ jaar met psychische of psychiatrische problematiek door hen te ondersteunen
in hun persoonlijkheidsontwikkeling in de belangrijke levensgebieden gezondheid – onderwijs
– relaties – vrije tijd – zingeving middels individuele begeleiding, onderzoek en behandeling.