Stichting Cerato heeft een horizontale organisatiestructuur, waarbij de hoog opgeleide werknemers direct betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen. Dit geeft een grote mate van flexibiliteit aan de organisatie. Deze structuur zal worden geborgd bij de groei van de organisatie naar meerdere locaties door elke locatie binnen de organisatie wat betreft direct klantcontact deze zelfstandigheid te verlenen.

Raad van toezicht

Wilbert Job
Voorzitter

Sector: Bedrijven

Dennis v. d. Put
Vice voorzitter

Sector: Onderwijs

TITIA SMEDEMA
Secretaris

Sector: Zorg

Directie

Mr. Dan Brandenburg
ALGEMEEN DIRECTEUR

Info

MIJN MISSIE IS HET VERGROTEN VAN DE KANSEN VOOR DE PUPILLEN.

Rik Brandenburg MSc, MEd, RUG
DIRECTEUR / JEUGD & GEZINSPROFESSIONAL

Info

MIJN MISSIE IS HET VERGROTEN VAN DE KANSEN VOOR DE PUPILLEN.

Team Groen

Crista Job MSc, RUG
ORTHOPEDAGOOG & Systeemtherapeut i.o.

Info

MIJN MISSIE IS HET VINDEN VAN DE DOELEN DIE DEZE PUPIL IN DEZE SITUATIE HELPEN ONTWIKKELEN

Arda Wijsman
SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER

Info

MIJN MISSIE IS OM DE ZELFREDZAAMHEID TE VERSTERKEN EN DE INNERLIJKE HARMONIE SAMEN TE VERGROTEN.

Pia Hosman
SOCIAAL PEDAGOGISCH & Systeemtherapeutisch werker i.o.

Info

MIJN MISSIE IS VOOR KINDEREN EN JONGEREN IN KLEINE DINGEN HET VERSCHIL MAKEN EN ZONODIG DE DRUK DIE ZIJ KUNNEN ERVAREN ER ZOVEEL MOGELIJK AFHALEN.
IK ZIE KINDEREN EN JONGEREN GRAAG VOOR WIE ZIJ ZIJN.

Daan Visscher
SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER

Info

MIJN MISSIE IS OM PUPILLEN PLEZIER EN INZICHT TE GEVEN IN DE ONTWIKKELDOELEN, EN DAARBIJ EEN VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL BIJ TE BRENGEN DIE PASSEND IS BIJ DE INDIVIDUELE SITUATIE.

Serena Dieduksman, MSc, UvA
PSYCHOLOOG

Team Blauw

Rik Brandenburg MSc, MEd, RUG
DIRECTEUR / JEUGD & GEZINSPROFESSIONAL

Info

MIJN MISSIE IS HET VERGROTEN VAN DE KANSEN VOOR DE PUPILLEN.

Raymond d. Zeeuw, MSc, RUG
PSYCHOLOOG

Info

MIJN MISSIE IS DE JONGEREN HELPEN OM ZOWEL HUN VERBETERPUNTEN ALS KWALITEITEN VERDER TE ONTWIKKELEN.

Anky Oosterhuis
JEUGD & GEZINSPROFESSIONAL / VAKTHERAPEUT

Info

MIJN MISSIE IS OM IEDERE PUPIL ECHT, MET AANDACHT, TE ZIEN.

Bernhard Brugman MA
SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER

Mirthe Niemeijer
SOCIAAL PEDAGOGISCH WERKER & VAKTHERAPEUT i. o.

Info

MIJN MISSIE IS HET VERGROTEN VAN DE KANSEN VOOR DE PUPILLEN.

Facilitair

Rob Hartzheim
TECHNIEK & VERVOER

Info

HET IS MIJN MISSIE OM HET TECHNISCH INZICHT VAN DE PUPILLEN TE STIMULEREN.

Gilbert Job
SYSTEEMBEHEERDER

Info

DOOR TE ZORGEN VOOR GOED WERKENDE (DIGITALE) TECHNIEK HELP IK COLLEGA’S OM EFFECTIEF EN MET PLEZIER HUN ENERGIE IN TE ZETTEN IN WAT NODIG IS VOOR ONZE PUPILLEN.

Stagiair(e)s

Maureen van der Schoot
Stagiaire: ORTHOPEDAGOGIEK

Linde Wierenga
Stagiaire: ORTHOPEDAGOGIEK

Johanna Overkamp
Stagiaire: Vaktherapie

Vrijwilligers

Anja Hartzheim
VRIJWILLIGSTER

Info

HET IS MIJN MISSIE OM EEN SCHONE OMGEVING TE CREËREN WAAR HET PRETTIG IS OM TE WERKEN.

Celina Boonstra
VRIJWILLIGSTER & VAKTHERAPEUT i. o.

Info

HET IS MIJN MISSIE OM EEN SCHONE OMGEVING TE CREËREN WAAR HET PRETTIG IS OM TE WERKEN.