Kernwaarden

Verbinding – Flexibiliteit – Ontwikkeling     zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau.

Contracten Jeugdwet

Stichting Cerato heeft voor de jeugd contracten voor Zorg In Natura (ZIN) afgesloten met Sociaal Domein Friesland (SDF) en Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG).
Voor gemeenten buiten Friesland en Groningen is er de mogelijkheid om via een Persoons-Gebonden Budget (PGB) toegang tot onze zorg te krijgen.

Contracten wet maatschappelijke ondersteuning voor 18+ ( wmo)

Stichting Cerato heeft voor jong volwassenen een contract voor Zorg In Natura (ZIN) afgesloten met de gemeente Smallingerland. Jong volwassenen kunnen tot hun 23e jaar ook vallen onder de verlengde jeugdwet.
Voor andere gemeenten is er de mogelijkheid om via een Persoons-Gebonden Budget (PGB) toegang tot onze zorg te krijgen of alsnog te komen tot een contract.

ZIN en PGB

Zorg in natura wordt door de gemeente direct vergoedt aan de zorgaanbieder mits er sprake is van een beschikking die tussen gemeente en zorgaanbieder is overeengekomen.
Persoonsgebonden Budget wordt door de cliënt aangevraagd bij de gemeente. De gemeente laat de declaraties door de cliënt uitbetalen door de SVB. De cliënt houdt een administratie bij.

Verwijzers

Vanuit de Jeugdwet kan verwijzing plaatsvinden via de huisarts, de jeugdarts of gemeentelijke verwijzer vanuit het gebiedsteam. De wmo is alleen toegankelijk via de gemeentelijke verwijzer.
Voor een huisarts of jeugdarts is het voldoende om een verwijsbrief te schrijven voor specialistische jeugdhulp met benoeming van het probleem. Deze verwijzing heeft de geldigheidsduur van uiterlijk een jaar.
De gemeentelijke verwijzer heeft haar eigen werkwijze. De cliënt vraagt de zorg aan bij de gemeente of de organisatie die de gemeente heeft aangewezen als verwijzer zoals een gebiedsteam, een wij-team, jeugd en gezin. Er volgen gesprekken om de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te krijgen waarna de cliënt een lijst krijgt van zorgaanbieders die de hulp kunnen bieden en waaruit de cliënt een keuze kan maken. Er wordt contact gemaakt met de zorgaanbieder door de gemeentelijk verwijzer en besproken over welke hulp er nodig is. Dan maakt de gemeentelijk verwijzer een ondersteuningsplan dat door de cliënt of ouders moet worden ondertekend waarna een beschikking kan worden afgegeven en de hulp kan beginnen.

Continuïteit en openingstijden

Stichting Cerato heeft een dienstverband met alle werknemers zodat de continuïteit voor de cliënt gewaarborgd is.
De begeleiding vindt plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op locatie van Stichting Cerato of bij de cliënt thuis.

Kwaliteit

Stichting Cerato is HKZ-gecertificeerd door TüV Nederland.
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat een organisatie zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat ze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
Elk jaar vindt er een kwalificatieaudit plaats en om de drie jaar een hercertificeringsaudit.

Werken bij…

Alle werknemers, die met de cliënten werken, zijn adequaat opgeleid en tevens ervaringsdeskundig.

Zou je dit prachtige werk ook willen doen bij onze organisatie, ben je hiervoor opgeleid en wil je in een hecht team werken? Stuur ons dan een open sollicitatie.