Contracten met … en andere mogelijkheden

Stichting Cerato heeft wat betreft jeugd een contract met Sociaal Domein Fryslân en kan aan hulpvragers van bijna alle gemeenten binnen de provincie hulp bieden. Verder is Stichting Cerato partner van Elker en kan daarom ook hulpvragers uit Groningen bedienen. In gevallen waarin Stichting Cerato geen direct of indirect contract heeft met een gemeente kan een PGB-contract worden afgesloten zoals op dit moment met de gemeente Deventer is gedaan.
Jongeren vanaf 18 jaar vallen onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook hiervoor gelden bovenstaande contracten en de PGB-mogelijkheid.

Continuïteit en openingstijden

Stichting Cerato heeft een dienstverband met alle werknemers zodat de continuïteit voor de cliënt gewaarborgd is.
De begeleiding vindt plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op locatie van Stichting Cerato of bij de cliënt thuis. In beperkte mate is het mogelijk om op zaterdagen individuele begeleiding in te zetten.

Opleidingsniveau

Alle werknemers, die met de cliënten werken,  zijn hoog opgeleid. Zij zijn gediplomeerd HBO of WO.  Zij zijn bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd als jeugdhulpwerker. Zij voldoen aan alle eisen van vakbekwaamheid en houden dit op een hoog peil.

Kwaliteit

Stichting Cerato is HKZ-gecertificeerd door TüV Nederland.
Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat een organisaties zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Opvoedondersteuning en behandeling bij de individuele begeleiding

Tijdens de begeleiding is er nauw contact met de ouders. Zij worden gezien als ervaringsdeskundig wat betreft hun dochter of zoon. Het contact is belangrijk om op één lijn te komen staan wat betreft de aanpak om het functioneren van hun kind te verbeteren. Het is in veel gevallen noodzakelijk om ondersteuning te kunnen bieden bij de opvoeding. Bij veel van onze cliënten werken de normale opvoedregels niet en moeten de opvoedregels in een andere vorm worden omgezet. 
Behandeling staat niet op zichzelf, maar wordt verweven met de individuele begeleiding als er direct verband tussen kan worden gelegd.

Mogelijkheden voor behandeling bij:

 • Angststoornissen; o.a. faalangst, sociale angst
 • Agressieregulatie
 • Depressie
 • Deficit in executieve functies
 • Emotieregulatie
 • Eetproblemen
 • Negatief zelfbeeld
 • Sociale vaardigheden en cognitie
 • Somatoforme stoornissen
 • Traumaverwerking

Behandelprogramma’s/trainingen:

 • WRITEjunior
  • Effecten hiervan worden gelijkgesteld aan het effect van EMDR bij enkelvoudige trauma’s. Voor kinderen/jongeren van 4-18 jaar.
 • ToM-training
  • Sociale cognitietraining voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
 • Kid’s Skills
  • Voor het aanleren van vaardigheden bij kinderen.
 • Mission Possible
  • Voor het aanleren van vaardigheden bij pubers.
 • Denken + Doen = Durven
  • Programma bij angsten
 • Planning- en organisatietraining
 • COMET
  • Competitive memory training bij lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld.
 • Eten zonder angst
  • Vorm van cognitieve gedragstherapie bij jongeren (10-20 jaar) met een eetstoornis.
 • Individuele gesprekstherapie

Technieken:

 • Cognitieve gedragsregulatie
 • Cognitieve herstructurering
 • De Zes Denkhoeden van Edward de Bono
 • Flag Page van Mark Gungor
 • 5G-schema
 • Gedoseerde exposure
 • Geef me de vijf van Colette de Bruin
 • Gesprekstechnieken zoals de wondervraag en de schaalvraag
 • Handelingsgericht werken
 • Leerstrategieën van Pieternel Dijkstra
 • Mindfulness
 • Omdenken van Berthold Gunster
 • Oplossingsgericht denken van Insoo Kim-Berg en Steve de Shazer
 • Psycho-educatie
ErkenningLogos_Banner3_3Trnsp