Kernwaarden

Verbinding – Flexibiliteit – Ontwikkeling

zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau.

Contracten Jeugdwet

Stichting Cerato heeft voor de jeugd contracten voor Zorg In Natura (ZIN) afgesloten met Sociaal Domein Friesland (SDF) en Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG).
Voor gemeenten buiten Friesland en Groningen is er de mogelijkheid om via een Persoons-Gebonden Budget (PGB) toegang tot onze zorg te krijgen.

Contracten wet maatschappelijke ondersteuning voor 18+ ( wmo)

Stichting Cerato heeft voor jong volwassenen een contract voor Zorg In Natura (ZIN) afgesloten met de gemeente Smallingerland. Jong volwassenen kunnen tot hun 23e jaar ook vallen onder de verlengde jeugdwet.
Voor andere gemeenten is er de mogelijkheid om via een Persoons-Gebonden Budget (PGB) toegang tot onze zorg te krijgen of alsnog te komen tot een contract.

ZIN en PGB

Zorg in natura wordt door de gemeente direct vergoedt aan de zorgaanbieder mits er sprake is van een beschikking die tussen gemeente en zorgaanbieder is overeengekomen.
Persoonsgebonden Budget wordt door de cliënt aangevraagd bij de gemeente. De gemeente laat de declaraties door de cliënt uitbetalen door de SVB. De cliënt houdt een administratie bij.

Verwijzers

Wij werken overeenkomstig de procedures en protocollen van Het SDF.
Informatie volgt nog.

Continuïteit en openingstijden

Stichting Cerato heeft een dienstverband met alle werknemers zodat de continuïteit voor de cliënt gewaarborgd is.
De begeleiding vindt plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op locatie van Stichting Cerato of bij de cliënt thuis.

Kwaliteit

Stichting Cerato is ISO 9001-gecertificeerd door TüV Nederland.
De ISO 9001 – certificering staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met de ISO 9001 – certificering laat een organisatie zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en dat ze voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het ISO 9001 – certificaat heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.
Elk jaar vindt er een kwalificatieaudit plaats en om de drie jaar een hercertificeringsaudit.

Werken bij…

Alle werknemers, die met de cliënten werken, zijn adequaat opgeleid en tevens ervaringsdeskundig.

  • Flexibiliteit
  • Creatief denkvermogen
  • Geduldig
  • Open houding
  • Teamspeler met zelfstandige werkhouding
  • Verantwoording kunnen dragen

Je open sollicitatie mailen mag naar:

hrm@stichtingcerato.nl

Op dit momenteel zijn er geen vacatures