Symbolische naam

De naam en daarmee ook de symboliek is ontleend aan de bloem Cerato. Dit is een klein bloemetje met als Nederlandse naam loodkruid. Het groeit in het wild in de Himalaya. Het is een van de 38 Bachbloesems en wordt de bloesem van intuïtie genoemd.
De bloesemremedie Cerato helpt je je innerlijke stem te horen, vol vertrouwen naar deze te luisteren en je erdoor te laten leiden. Je ontwikkelt innerlijke wijsheid en een sterke intuïtie.

Missie

Het begeleiden, onderzoeken en behandelen van jeugd en jongeren die intensieve zorg nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen, zodat ook zij deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Visie

Jeugd en jongeren die wat betreft ontwikkeling niet tot het gemiddelde behoren reageren slecht op het aanbod dat is afgestemd op dit gemiddelde en komen terecht in een vicieuze cirkel met een neerwaartse spiraal. Door als begeleider of onderzoeker/behandelaar uit die cirkel te stappen en te kijken naar de mogelijkheden die de cliënt bezit, kan de sleutel tot ontwikkeling gevonden worden. Niet het aanbod, maar de cliënt is leidend. Het aanbod wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Doelgroep

Stichting Cerato richt zich op kinderen en jongeren van 2 t/m 20+jaar die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen in het onderwijs en/of in het leven met psychische of psychiatrische problematiek doordat er sprake is van:

  • AD(H)D
  • Angsten waaronder gebrek aan eigenwaarde en/of zelfvertrouwen
  • AutismeSpectrumStoornis
  • Autoriteitsproblemen
  • Depressieve klachten
  • Moeite met concentreren en/of motivatieproblemen
  • Ontwikkelingsachterstand of juist ontwikkelingsvoorsprong
  • Overgevoeligheid en/of prikkelgevoeligheid
  • Traumagerelateerde problematiek
  • Zingevingsvragen

Exclusiecriteria

Stichting Cerato is niet bekwaam in het begeleiden van kinderen en jongeren die ook gespecialiseerde lichamelijke verzorging nodig hebben of waarbij mede sprake is van verslavingsproblematiek of problematiek waarbij het kind of de jongere een gevaar vormt voor zichzelf of voor de omgeving.
Wij zijn niet bevoegd om kinderen en jongeren medicatie toe te dienen tijdens de begeleiding. Voor kinderen en jongeren die medicatie moeten gebruiken en dat niet zelfstandig kunnen, is het mogelijk om de thuiszorg in te schakelen.