De persoonsgegevens die wij van u/uw kind verzamelen zijn door uzelf gegeven. Wij gebruiken deze gegevens intern om te communiceren met de gemeente om de zorg toegankelijk te maken en uit te laten betalen, contact met u/uw kind te maken als dat nodig is, plannen en evaluaties te maken voor intern gebruik om de zorg vorm te geven aan u/uw kind. Als het wenselijk zou zijn om u in contact te brengen met andere  cliënten of ouders dan vragen wij u dat persoonlijk of via de mail.
Rapportages over u/uw kind worden met u besproken nadat u het hebt kunnen lezen. In deze rapportages kunnen gegevens gewijzigd worden. U krijgt daarna de (gewijzigde) rapportage ter ondertekening, waarbij uw handtekening staat voor goedkeuring van de rapportage zoals die is opgesteld. Van elke rapportage krijgt u zelf een exemplaar dat u kunt delen met wie u wilt. Wij delen de rapportages niet, ook niet met medezorgaanbieders of andere medewerkers in de zorg.  Wij laten deze verantwoording bij u. Wel kunnen we daartoe extra exemplaren uitprinten voor u om door te kunnen geven. Alle gegevens van u/uw kind blijven binnen de muren van Stichting Cerato – er is geen klantenportaal op de website, de gegevens worden niet via het internet verstuurd en zeker niet verkocht aan derden voor geldelijk gewin.
Wij bewaren de dossiers 5 jaar zoals de wet ons voorschrijft. Na het afsluiten van de zorg worden alle documenten digitaal opgeslagen op een gegevensdrager. Na die 5 jaar worden alle gegevens gewist.
U hebt recht op informatie, het recht om vergeten te worden en het recht om gegevens over te dragen.