Stichting Cerato heeft een horizontale organisatiestructuur, waarbij de hoog opgeleide werknemers direct betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen. Dit geeft een grote mate van flexibiliteit aan de organisatie. Deze structuur zal worden geborgd bij de groei van de organisatie naar meerdere locaties door elke locatie binnen de organisatie wat betreft direct klantcontact deze zelfstandigheid te verlenen.

Raad van toezicht

Wilbert Job

Voorzitter

Sector:

BEDRIJVEN

Dennis v. d. Put

Vice Voorzitter

Sector:

ONDERWIJS

TITIA SMEDEMA

SECRETARIS

Sector:

ZORG

Directie

null

FIA VAN DAALEN, B

Algemeen directeur

FIA VAN DAALEN, B

Het is mijn missie om de organisatie zo te leiden dat dit ten goede komt aan de pupil en haar/zijn gezinsleden.

null

Mr. Dan Brandenburg

Directeur juridische zaken

Mr. Dan Brandenburg

Mijn missie is het vergroten van de kansen voor de pupillen door kennis van regelgeving.

Team Groen

null

Crista Job MSc

ORTHOPEDAGOOG
teamleider/mentor

Crista Job MSc

Mijn missie is het vinden van de doelen die deze pupil in deze situatie helpen ontwikkelen

null

Arda Wijsman, B

Sociaal pedagogisch werker

Arda Wijsman, B

Mijn missie is om de zelfredzaamheid te versterken en de innerlijke harmonie samen te vergroten.

Team Blauw

null

Rik Brandenburg MSc, MEd

Teamleider/mentor

Rik Brandenburg MSc, MEd

Mijn missie is om de jongeren te helpen een zelfstandige houding te ontwikkelen.

Team Rood

null

Daan Visscher, BSc

Teamleider/mentor

Daan Visscher, BSc

Mijn missie is om pupillen plezier en inzicht te geven in de ontwikkeldoelen, en daarbij een verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen die passend is bij de individuele situatie.

null

Raymond d. Zeeuw, B

PSYCHOLOOG
mentor

Raymond d. Zeeuw, B

Mijn missie is de jongeren helpen om zowel hun verbeterpunten als kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Team-ondersteuning

null

Anky Oosterhuis

Sociaal pedagogisch werker
& Vaktherapeut

Anky Oosterhuis

Mijn missie is om iedere pupil echt, met aandacht, te zien.

Facilitair

null

Rob Hartzheim

Beheerder

Rob Hartzheim

Het is mijn missie om het technisch inzicht van de pupillen te stimuleren.

null

Gilbert Job

Systeembeheerder

Gilbert Job

Door te zorgen voor goed werkende (digitale) techniek help ik collega’s om effectief en met plezier hun energie in te zetten in wat nodig is voor onze pupillen.

Stagiair(e)s

null

Lima Seidel

Stagiaire Vaktherapie

Lima Seidel

Mijn missie is om de pupillen best mogelijk bij hun eigen proces te begeleiden en hun veiligheid en ondersteuning te bieden.

null

Julia Tillmann

Stagiaire Vaktherapie

Lima Seidel

Mijn missie is om de pupillen bij hun proces best mogelijk te begeleiden en ondersteunen en vooral door het medium beeldend dichter bij hun doelen te komen.

Vrijwilligers

null

Anja Hartzheim

Vrijwilligster

Anja Hartzheim

Het is mijn missie om een schone omgeving te creëren waar het prettig is om te werken.