Klachtenportaal Zorg

We zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg wat betreft indienen van klachten.

Klachtenprocedure: Klachtenportaalzorg.nl