Stichting Cerato heeft een extern en daardoor onafhankelijk bureau ingeschakeld als vertrouwenspersoon:

Zorgbelang_Drenthe_Logo